Mobirise

Nieuws


Belangrijk nieuws delen wij in de nieuwsbrief met onze klanten en soms ook in dit rubriek,

Overgangsregeling VCA 2017/6.0

Verdere toelichting op de overgangsregeling van de VCA certificering

Op 02 april 2018 wordt versie 2017/6.0 van de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) gepubliceerd. Deze vervangt de vorige VCA-versie, 2008/5.1. De volgende overgangsregeling is van kracht:


• Vanaf drie maanden na publicatie moeten de contracten voor certificatie worden gebaseerd op VCA 2017/6.0.

• Tot drie maanden na publicatie kunnen contracten nog worden gebaseerd op VCA 2008/5.1, mits de (hercertificatie-)audit binnen zes maanden na publicatie plaatsvindt.

• Uiterlijk drie jaar en zes maanden na publicatie moeten alle certificaten gebaseerd zijn op VCA 2017/6.0.

• Voor buitenlandcertificaten1 geldt een verkorte overgangsregeling. Uiterlijk één jaar en zes maanden na publicatie moeten deze certificaten gebaseerd zijn op VCA 2017/6.0. De certificatie-instelling informeert de door haar gecertificeerde bedrijven over deze overgangstermijn en maakt afspraken over de manier waarop lopende certificaten worden omgezet. Het omzetten vindt bij voorkeur plaats tijdens een reguliere audit.


1 Dit zijn certificaten verleend aan buitenlandse bedrijven (uit andere landen dan Nederland en België) en aan Nederlandse en Belgische bedrijven met vestigingen in het buitenland.


 Bron: SSVV

Na 15-9-2018 is het ISO-9001:2008 niet meer geldig

Lees onderstaand het 8 stappenplan en de kosten.

Start nu met omzetten!

Bent u al op de hoogte? Na 15 september 2018 is het ISO-9001:2008 certificaat niet meer geldig! Lees onderstaand het 8 stappenplan en de kosten.


Wij bieden al 25 jaar ondersteuning aan bedrijven in Noord-Holland voor het voldoen aan diverse ISO normen. Uniek hierin is dat wij vooraf een vaste prijs met u afspreken. U komt niet voor verassingen te staan en komt moeiteloos door de volgende ISO-9001:2015 audit heen! Gegarandeerd!


8 stappen plan

Wij volgen met u een stappenplan dat bestaat uit 8 stappen. In volgorde van belangrijkheid:

- Aanleveren stakeholders analyse met eenvoudig in te vullen Excel-bestand;

- Verstrekken van een model voor het opzetten van een SWOT-analyse in Excel;

- Schematisch overzicht, waarin de risico’s en acties uit de voorgaande analyses worden opgenomen.

- Aangeven van wijzigingen die moeten worden opgenomen in de directiebeoordeling;

- Aanpassingen van de procedure corrigerende en preventieve maatregelen;

- Opzetten van procedure van interne en externe communicatie, waarin opgenomen de overlegvormen, communicatie met personeel, - nieuwsbrief en website;

- Opnieuw opzetten van de inventarisatie en evaluatie van KPI’s;

- Opzetten document van proces van afwijkingen en corrigerende maatregelen.


Vast tarief

Als aanbieding kunt u voor een zeer scherpe, vaste prijs uw ISO updaten. Dit totaalpakket is afhankelijk van de bedrijfsgrootte en bedraagt:

- tot 20 personen € 950,=

- tot 40 personen € 1.250,=

- tot 70 personen € 1,750,=

- boven 70 personen € 2.200,=


Voorwaarden:

- Wij dienen te kunnen beschikken over de digitale versie van het handboek en de procedures;

- Er is voor ons bureau één aanspreekpunt binnen het bedrijf. Hij of zij dient de verantwoording te nemen voor de implementatie en koppelt de acties en knelpunten met ons terug;

- facturatie vindt plaats in 2 termijnen. De eerste bij opdracht en de tweede na stap 8;

- Een deel van de correspondentie vindt plaats via e-mail;

- Bij ons bezoek (2 of 3 maal) dient er beschikking te zijn over een ruimte met een tafel waar gewerkt kan worden. Onze contactpersoon is daarbij als aanspreekpunt beschikbaar;

- Reiskosten zijn inclusief, binnen een straal van 25 km om Uitgeest. Daarbuiten kost een km 25 cent;

- Na de externe audit verwachten wij over een kopie van de rapportage te kunnen beschikken, om eventuele onvolkomenheden bij te kunnen sturen.

- Optioneel kan, wanneer het bedrijf niet de tijd of kennis in huis heeft om zelf alle bovenstaande zaken te implementeren, Adviesbureau van Wees een extra dag ondersteuning bieden.

- Deze extra optie kost € 75,= per uur. Hierbij gelden ook de bovenstaande voorwaarden.


Bent u geïnteresseerd in het laten omzetten van uw kwaliteitssysteem naar de nieuwste versie of wilt u meer informatie, reageer dan via het contactformulier!


Wanneer alles duidelijk is en u wilt over twee maanden uw organisatie ingericht hebben volgens de nieuwe ISO-9001:2015, geef aan hoeveel werknemers u heeft en wij plannen binnen twee weken de eerste afspraak in.


Voor een vrijblijvende offerte, vragen en opmerkingen kunt u ons bereiken via:

- ons telefoonnummer 0251-320 302

- en info@adviesbureauvanwees.nl  

VCA* en ISO 9001 gecertificeerd

Verdere toelichting op Nieuws

Van Wees Groep is gecertificeerd.

Naast de ISO 9001 certificering heeft Adviesbureau Van Wees ook het certificaat behaald voor het VGM-beheersysteem VCA*.


De Van Wees Groep waar Adviesbureau Van Wees onderdeel van uitmaakt is gecertificeerd voor het uitvoeren van veiligheidsinspecties, risicoanalyses, keuren van arbeidsmiddelen, het houden van veiligheidstoezicht en het geven van trainingen voor het veilig gebruik van arbeidsmiddelen op projectlocaties.

ISO 9001:2015

VCA*